Ngày 31/07/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Trung cấp du lịch Cần Thơ mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 18/10/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dân lập Văn Lang mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 16/05/2012, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Sơn La mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 31/07/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Tiền Giang mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 31/01/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 17/01/2012, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 16/06/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Yersin Đà Lạt mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 09/06/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
“Giáo trình bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch” được biên soạn với mục đích xây dựng bộ chuẩn kiến thức, kỹ năng về hành vi nghề chuyên nghiệp cho chức danh nghề Thuyết minh viên, cung cấp nguồn tài liệu để thống nhất trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thuyết minh viên du lịch, giúp họ có điều kiện chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ, hướng tới việc cấp chứng chỉ nghề trong tương lai.
Trong những năm qua, lực lượng hướng dẫn viên của nước ta phát triển nhanh chóng. Tính đến nay, tòan quốc đã cấp được hơn 11.000  thẻ hướng dẫn viên du lịch. Với thời hạn thẻ hướng dẫn viên theo quy định là 3 năm, trong năm 2013 tới sẽ có khoảng 6000 hướng dẫn viên đổi thẻ.
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Trung cấp nghề Việt Giao; chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo.
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh; chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo.
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị của trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị của trường Cao đẳng Thương Mại về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.