Công văn số 399/TCDL-VP về Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV

Cập nhật:16/04/2018 14:09:30
Ngày 13/4/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 399/TCDL-VP về  Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên.

Chi tiết trong File đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch