Về việc tổ chức tour cho khách đi du lịch Đài Loan

Cập nhật:16/01/2019 15:12:21
Ngày 28/12/2018 Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1926/TCDL-LH về việc tổ chức tour cho khách đi du lịch Đài Loan.  

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm