Thẻ hướng dẫn viên hết hạn, cần làm gì để hưởng hỗ trợ?

Cập nhật:06/10/2021 08:53:52
(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Phi Oanh là hướng dẫn viên du lịch tự do, không ký hợp đồng với công ty du lịch nào. Năm 2020, bà Oanh có thai, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thẻ hướng dẫn viên của bà đã hết hạn mà chưa đi đổi lại được. Bà Oanh hỏi, bà cần làm gì để được hưởng hỗ trợ khó khăn theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?
Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
 
Làm thủ tục đổi thẻ để hưởng trợ cấp
 
Hướng dẫn viên du lịch đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều 31 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì chuẩn bị hồ sơ đề nghị như sau:
 
“1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:
 
a) Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.
 
b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.”
 
Bà Trần Thị Phi Oanh cần lưu ý, theo quy định tại Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thẻ hướng dẫn viên du lịch phải còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ. Vì vậy, để được nhận hỗ trợ, bà cần làm thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Điều 62 Luật Du lịch và gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại địa phương đã cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 
Về hợp đồng lao động
 
Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg), được hiểu là: hợp đồng lao động đó có thể được ký trước hoặc sau ngày 1/1/2020, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (hết ngày 31/1/2022), còn hoặc không còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. 
 
Bộ luật Lao động không quy định mẫu hợp đồng lao động nhưng có quy định loại hợp đồng lao động và những nội dung chủ yếu phải có trong hợp trong hợp đồng lao động (Điều 22, Điều 23 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13; Điều 20, Điều 21 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14). Các loại hợp đồng theo mùa vụ, hợp đồng theo chuyến tour có đủ nội dung theo quy định của Bộ luật Lao động là hồ sơ hợp lệ để được nhận hỗ trợ.
 
Trên đây là nội dung về hồ sơ đề nghị hỗ trợ để bà Oanh tham khảo, chuẩn bị hồ sơ phù hợp. Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ tại Phiên họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cắt giảm điều kiện hỗ trợ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để tạo điều kiện cho hướng dẫn viên du lịch sớm tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ.
 
Chinhphu.vn