Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.

Cập nhật:14/12/2022 14:51:23
Ngày 28/11/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 1719/TB-ĐVTDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm