Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05 - 06 - 2001

Cập nhật:14/02/2014 10:42:33
Quy định khung về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_27_2001_ND_CP.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL