Công văn số 1512/TCDL-LH V/v mở các khóa đạo tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:25/11/2015 09:07:41
Kính gửi: Trường Đại học Kinh Bắc

Thực hiện Điểm đ, Khoản 1, Mục III Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam,..

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

Nguồn: TCDL