Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh)
Cập nhật:23/08/2016 08:13:10
Địa chỉ: Phố Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 387 2892
Fax:
Số công văn ủy quyền: 1512/TCDL-LH