Trường Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa)
Cập nhật:30/05/2022 08:57:47
Địa chỉ: 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.655.0217- 033.6744.797
Fax: (058)3 727 189
Số công văn ủy quyền: 1533/TCDL-Lh

  

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM ĐT - BD NGHIỆP VỤ DU LỊCH

               

 

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Khánh Hòa, ngày  01  tháng 5 năm 2022

                                                                                                                                   THÔNG BÁO

                 Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch 

            Căn cứ vào công văn số 1533/TCDL-LH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của tổng cục Du lịch về việc cho phép trường Đại học Thái Bình Dương mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch.

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp “Nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch ”. Cụ thể như sau :

1. Mục tiêu Đào tạo :

-  Bổ sung cho học viên rèn luyện kiến thức về Địa lý, Văn hóa, Kinh tế - Xã hội, chính trị của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn Du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trang bị cho học viên kiến thức về Du lịch và Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch.

-  Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên.

2. Đối tượng đào tạo :

- Dành cho tất cả mọi đối tượng những người có niềm đam mê đối với nghành Du lịch, đặc biệt là đối với những bạn sinh viên sắp tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học thuộc các khối nghành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ, Việt Nam học ….

3. Thời gian và hình thức đào tạo :

- Thời gian khai giảng : Hàng tháng.

- Hình thức đào tạo : Vào các buổi tối trong tuần, tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch Trường Đại Học Thái Bình Dương số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Học Phí : Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch khóa 3 tháng : 3.000.000 đ/học viên.

5. Hồ sơ đăng ký : Theo mẫu của Trung tâm

6. Bằng cấp sau khóa học : Học viên được cấp chứng chỉ “ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch” có giá trị trên toàn quốc .

7. Liên hệ đăng ký học :

- Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch trường Đại học Thái Bình Dương địa chỉ 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa.

 -  Điện thoại : 0586550217 

 

 

  

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM ĐT - BD NGHIỆP VỤ DU LỊCH

               

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Khánh Hòa, ngày 01  tháng 7 năm 2016

                                                                                                                                   THÔNG BÁO

                 Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch Khóa 4

            Căn cứ vào công văn số 1533/TCDL-LH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của tổng cục Du lịch về việc cho phép trường Đại học Thái Bình Dương mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch.

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp “Nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch khóa 4”. Cụ thể như sau :

1. Mục tiêu Đào tạo :

-  Bổ sung cho học viên rèn luyện kiến thức về Địa lý, Văn hóa, Kinh tế - Xã hội, chính trị của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn Du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trang bị cho học viên kiến thức về Du lịch và Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch.

-  Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên.

2. Đối tượng đào tạo :

- Dành cho tất cả mọi đối tượng những người có niềm đam mê đối với nghành Du lịch, đặc biệt là đối với những bạn sinh viên sắp tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học thuộc các khối nghành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ, Việt Nam học ….

3. Thời gian và hình thức đào tạo :

- Thời gian khai giảng : Hàng tháng.

- Hình thức đào tạo : Vào các buổi tối trong tuần, tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch Trường Đại Học Thái Bình Dương số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Học Phí : Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch khóa 3 tháng : 3.000.000 đ/học viên.

5. Hồ sơ đăng ký : Theo mẫu của Trung tâm

6. Bằng cấp sau khóa học : Học viên được cấp chứng chỉ “ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch” có giá trị trên toàn quốc .

7. Liên hệ đăng ký học :

- Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch trường Đại học Thái Bình Dương địa chỉ 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa.

 

 

 -  Điện thoại : 0586550217  hoặc  01636744697 – Chuyên viên Giang