Trường Đại học Khoa học
Cập nhật:10/06/2020 15:55:22
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083904315
Fax: 02083746965
Số công văn ủy quyền: 1728/TCDL-LH