Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN KIỀU HOÀNG
Số thẻ: 175120115
Ngày hết hạn: 03/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: hoangrocky2006@yahoo.com
Điện thoại: 0905 084 266
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ QUỐC TRƯỞNG
Số thẻ: 230190194
Ngày hết hạn: 02/01/2024
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Ngoại ngữ:
Email: dlngantungcaobang@gmail.com
Điện thoại: 0971993579
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY AN
Số thẻ: 142180150
Ngày hết hạn: 28/12/2023
Nơi cấp thẻ: Hà Tĩnh
Ngoại ngữ: English, English
Email: artranmtour@gmail.com
Điện thoại: 0947318987
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH THỦY
Số thẻ: 275180296
Ngày hết hạn: 28/12/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: thuy.hoanggiavietravel@gmail.com
Điện thoại: 0937.532 539
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHÙNG THỊ LOAN
Số thẻ: 175180136
Ngày hết hạn: 27/12/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email:
Điện thoại: 0984.224 180
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ THANH TÙNG
Số thẻ: 258180135
Ngày hết hạn: 21/12/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: httpr88@gmail.com
Điện thoại: 0989.988.138
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TIẾNG
Số thẻ: 292150422
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tiengnguyen2014@gmail.com
Điện thoại: 0907.126.159
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI CHÍ HÙNG
Số thẻ: 292150433
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: angiangtour74@gmail.com
Điện thoại: 0766.361.882
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN TÂM
Số thẻ: 192150191
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: levantam82@gmail.com
Điện thoại: 0962008953
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM PHÙNG PHONG
Số thẻ: 292150452
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: gslamphungphong@gmail.com
Điện thoại: 0964030283
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Số thẻ: 192150197
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: nhung@hieutour.com
Điện thoại: 0939.519.858
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH HẠNH NHƯ
Số thẻ: 192180338
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: French
Email: hhnhu74@gmail.com
Điện thoại: 0927.055.088; 0913.074.779
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP
Số thẻ: 292180746
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: noiloanct95@gmail.com
Điện thoại: 0799.692.177
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Số thẻ: 292180745
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: khoanguyen1996.kn@gmail.com
Điện thoại: 0834.373.377
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THY
Số thẻ: 192180337
Ngày hết hạn: 20/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English, English
Email: thyntp1993@gmail.com
Điện thoại: 0858.052.723