Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VRMVALLEÉ CAO THỊ MỸ DUNG
Số thẻ: 162190142
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: English, English
Email: valleedungcao@gmail.com
Điện thoại: 0908776731
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN DÌN
Số thẻ: 138100117
Ngày hết hạn: 22/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0912422538
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HÀN VĂN SỸ
Số thẻ: 138160151
Ngày hết hạn: 22/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0981879536
Thẻ Nội địa
Họ và tên: QUÁCH VĂN HIẾU
Số thẻ: 296190178
Ngày hết hạn: 22/08/2024
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email: nangtravel1402@gmail.com
Điện thoại: 0939 110 710
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG
Số thẻ: 145160207
Ngày hết hạn: 21/08/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Korean
Email: nguyenhoang.12b2@gmail.com
Điện thoại: 0987357333
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG
Số thẻ: 136100111
Ngày hết hạn: 20/08/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0902205579
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: AN NGỌC LINH
Số thẻ: 133100115
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email: anlinhngoc@yahoo.com
Điện thoại: 0989196773
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG QUỐC ANH
Số thẻ: 138100110
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0942727557
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH VĨNH VŨ
Số thẻ: 172190110
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ: English
Email: sharedive@gmail.com
Điện thoại: 0911111749
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG MINH QUYỂN
Số thẻ: 292160504
Ngày hết hạn: 16/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: minhquyenhdv@gmail.com
Điện thoại: 0948106123
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THANH PHONG
Số thẻ: 292160506
Ngày hết hạn: 16/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tphong0109@gmail.com
Điện thoại: 0907758763
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ANH TUẤN
Số thẻ: 138160150
Ngày hết hạn: 16/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0979853678
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ TUYẾT NHUNG
Số thẻ: 192190370
Ngày hết hạn: 16/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: French
Email: nhungho06@gmail.com
Điện thoại: 0987.418.663
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ KHÁNH NGÂN
Số thẻ: 192190371
Ngày hết hạn: 16/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: mikzyn@gmail.com
Điện thoại: 0975.574.167
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI MINH TUẤN
Số thẻ: 192190372
Ngày hết hạn: 16/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: Russian
Email: buiminhtuan2809@gmail.com
Điện thoại: 0338.075.559