Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG THU
Số thẻ: 338190129
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0818665776
Thẻ
Họ và tên: NINH THỊ DUNG
Số thẻ: 338190130
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984589708
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Số thẻ: 338190131
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Thanhthuy844@gmail.com
Điện thoại: 0974047236
Thẻ
Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN
Số thẻ: 338190132
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0943956333
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ MAI
Số thẻ: 338190133
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: thanhmai031192@gmail.com
Điện thoại: 0973995860
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ THANH
Số thẻ: 338190134
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0347399007
Thẻ
Họ và tên: MAI THỊ HOA
Số thẻ: 338190135
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Maithihoa94@gmail.com
Điện thoại: 0945909235
Thẻ
Họ và tên: BÙI THỊ HOÀNG DIỆU
Số thẻ: 338190136
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0336138009
Thẻ
Họ và tên: TRỊNH THỊ HIỀN
Số thẻ: 338190137
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0334748757
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 338190138
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0971897676
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG
Số thẻ: 338190139
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0918781416
Thẻ
Họ và tên: VŨ THỊ THÙY LINH
Số thẻ: 338190140
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: thuylinh8287@gmail.com
Điện thoại: 0984437790
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG PHƯƠNG THÚY
Số thẻ: 338190141
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0383218072
Thẻ
Họ và tên: PHẠM THỊ HẰNG
Số thẻ: 338190142
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0947788936
Thẻ
Họ và tên: Trần Thị Hạnh
Số thẻ: 351180115
Nơi cấp thẻ: Quảng Ngãi
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: