Hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017

Cập nhật:16/03/2018 16:18:16
Trung tâm thông tin Du lịch xin gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch công văn của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017

Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch