Công văn số 1552/TCDL-LH về việc đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Cập nhật:06/12/2018 16:14:17
Ngày 02/11/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 1552/TCDL-LH về việc đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành phố.

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: TCDL