Tổng cục Du lịch hướng dẫn về việc công nhận văn bằng, chứng chỉ và công khai thông tin sinh viên tốt nghiệp

Cập nhật:20/05/2019 14:10:50
Ngày 26/4/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 574/TCDL-LH về việc công nhận văn bằng, chứng chỉ và công khai thông tin sinh viên tốt nghiệp

Chi tiết công văn tại file đính kèm