Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Cập nhật:22/03/2018 08:24:44
Trung tâm kính gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Du lịch Công văn của Tổng cục Du lịch về Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Nội dung chi tiết trong File đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch