Trường Cao đẳng Văn Lang được đổi tên thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Cập nhật:14/12/2021 09:59:06
Ngày 01/11/2021, Tổng cục Du lịch ban hành công văn 1555/TCDL-LH về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch tiếp nhận thông tin Trường Cao đẳng Văn Lang được đổi tên thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.  

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm