Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông báo tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch về việc chứng chỉ ngoại ngữ dùng để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Cập nhật:02/02/2024 15:36:48
Ngày 08/8/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra thông báo số 209/CDLQGVN-QLLH về việc chứng chỉ ngoại ngữ dùng để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm