Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cập nhật:17/12/2021 13:48:27
Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL về việc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm