Công văn số 1648/TCDL-LH V/v mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:23/12/2015 09:53:14
Kính gửi: Trường Đại học Khánh Hòa

Tổng cục Du lịch nhận được Công văn số 209/TTr-ĐHKH-TTPTDL ngày 05 thán 12 năm 2015 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc xin được tiếp tục đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch. Về vấn đề này, Tổng cục Du lịch có ý kiến như sau:

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

Nguồn: TCDL