Quyết định số 134/QĐ-TCDL về việc phê duyệt bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên

Cập nhật:20/04/2016 09:35:15
Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Tổng cục Du lịch ban hành quyết định số 134/QĐ-TCDL về việc phê duyệt Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên.  

Nội dung quyết định xem tại đây.

Nội dung Bộ tài liệu bồi dưỡng xem tại đây.

Nguồn: TCDL