Công văn số 3415/XHNV-ĐT V/v: Kế hoạch tổ chức thi Ngoại ngữ cho HDV du lịch quốc tế năm 2016

Cập nhật:04/01/2016 15:45:46
Kính gửi: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

 Thực hiện Công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/06/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kính gửi Tổng cục Du lịch kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch năm 2016, cụ thể như sau:

http://huongdanvien.vn/images/files/Nam%202016/CV_3415-XHNV-DT%20.pdf

Nguồn: DHKHXHvaNV