Trường Đại học Huế
Cập nhật:19/09/2016 09:15:21
Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: (054) 3 897 744 – 3 897 755
Fax: (054) 3 897 755
Số công văn ủy quyền: 521/TCDL-LH