Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng
Cập nhật:26/09/2019 07:52:20
Địa chỉ: 45 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.2363) 3811 053 - 3759 879 - 3759 881 - 3756 403
Fax: (84.2363) 3811 179
Số công văn ủy quyền: 1107/TCDL-LH