Trường Đại Học Khánh Hòa
Cập nhật:22/01/2019 07:52:16
Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3 522 476
Fax: 058 3 522 476
Số công văn ủy quyền: 1863/TCDL-LH

THÔNG BÁO

Tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch, Khóa 13

Tại Trường Đại học Khánh Hoà

 

            Căn cứ Quyết định thành lập Trường Đại học Khánh Hòa số 1234/TTg  ngày 03 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hòa;

            Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2009 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành chương trình khung đaog tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1648/TCDL-LH ngày 21/12/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch về việc tiếp tục được đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn hướng dẫn viên du lịch;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Du lịch thuộc Trường Đại học Khánh Hòa;

            Căn cứ nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phát triển Du lịch trường Đại học Khánh Hòa tổ chức khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch như sau:

            + Đối tượng: HSSV đang học tại trường, nhân viên của các doanh nghiệp du lịch, học viên tự do 

            + Thời gian, hình thức và địa điểm đào tạo

·        Hình thức: Học tập trung

·        Thời gian học: 3 tháng, 3 buổi/tuần: các buổi tối Thứ 2,4,6.

·        Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hoà

            + Thủ tục và hồ sơ đăng ký: Học viên làm hồ sơ với đầy đủ thông tin cá nhân nộp tại cho Trung tâm Phát triển Du lịch.

            Hồ sơ gồm có :          - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)

-         Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

-         Ảnh 4x6 (02 cái)

+ Thời gian khai giảng khóa học: 18g00 ngày 03/10/2016  

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Phát triển Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang.

Điện thoại: Mr. Ngọc Phương: 0905 101 322   hoặc  Ms. Thu Lan: 0936977288

 

HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

LÊ THỊ MỸ BÌNH

THÔNG BÁO

Tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn – Nhà hàng khóa 15

Tại Trường Đại học Khánh Hoà

 

            Căn cứ Quyết định thành lập Trường Đại học Khánh Hòa số 1234/TTg  ngày 03 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hòa;

            Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề;

            Căn cứ Công văn số 217/QĐ-TCDL ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tổng Cục Du lịch về việc Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Du lịch thuộc Trường Đại học Khánh Hòa;

            Căn cứ nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phát triển Du lịch trường Đại học Khánh Hòa tổ chức khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn – Nhà hàng như sau:

            + Đối tượng: HSSV đang học tại trường, nhân viên của các doanh nghiệp du lịch, học viên tự do

            + Thời gian, hình thức và địa điểm đào tạo

·        Hình thức: Học tập trung

·        Thời gian học: 3 tháng, 3 buổi/tuần : các buổi tối Thứ 2,4,6.

·        Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hoà

·        + Thủ tục và hồ sơ đăng ký: Học viên làm hồ sơ với đầy đủ thông tin cá nhân nộp tại cho Trung tâm Phát triển Du lịch.

         + Thời gian khai giảng khóa học (Dự kiến): 18g00 ngày 03/10/2016

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Phát triển Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang.

Điện thoại: Mr. Ngọc Phương: 0905 101 322   hoặc  Ms. Thu Lan: 0936977288

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

LÊ THỊ MỸ BÌNH