Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
Cập nhật:20/10/2021 17:11:27
Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 02563 848422
Fax: 02563 648 004
Số công văn ủy quyền: 988/TCDL-LH

            UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 123 /TB-CĐBĐ                           Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch quốc tế

 

 
 

 

 

 


Được sự cho phép của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Bình Định tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch quốc tế theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên không phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch và có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các đơn vị/Công ty Lữ hành hoặc là hướng dẫn viên du lịch nội địa (có thẻ hành nghề theo quy định).

Ghi chú: Điều kiện được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch quốc tế và có tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ theo quy định.

2. Kế hoạch ôn tập và thi:

Nhà trường sẽ chuẩn bị tài liệu học tập và tổ chức ôn thi cho thí sinh.

- Thời gian ôn tập: Dự kiến ngày 11 và 12/4/2020.

- Thời gian thi: Ngày 19/4/2020.

- Hình thức thi: Theo quy định của Tổng cục Du lịch; Nhà trường sẽ thông báo, hướng dẫn cụ thể khi ôn tập: lịch thi, môn thi….

- Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Bình Định.

3. Lệ phí ôn tập và dự thi (đã bao gồm tiền tài liệu): 1.600.000 đồng/thí sinh.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Phiếu đăng ký dự thi (nhận tại trường hoặc tải tại website: cdbd.edu.vn).

- 04 tấm hình 3 x 4cm (hình thẻ, chụp trong thời gian 6 tháng).

- 01 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất (tương ứng với nghiệp vụ đăng ký dự thi).

- 01 bản photo công chứng chứng minh nhân dân.

- Giấy xác nhận của đơn vị công tác có liên quan đến nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (theo mẫu) hoặc 01 bản photo công chứng thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa.

 

5. Chứng chỉ

Thí sinh đạt yêu cầu của Kỳ thi được Trường Cao đẳng Bình Định cấp chứng chỉ theo quy định của Tổng cục Du lịch.

6. Liên hệ đăng ký:

Phòng Đào tạo (tầng trệt) hoặc khoa Kinh tế-Du lịch, Trường Cao đẳng Bình Định, số 684 Hùng Vương, P.Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3848004/ 0256.3848422. Website: cdbd.edu.vn.

Di động: 0984519950 (Mr Hữu Chiến - Khoa Kinh tế-Du lịch).

 

 

Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG            

- Ban Giám hiệu;                                                                                                        

- Các đơn vị (thuộc trường);                                                              

- Website Trường;                                                                                     

- Lưu: VT, ĐT.                                                                                (Đã ký)

       

 

                                                                                                                 Lê Thanh Trúc