Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh
Cập nhật:25/08/2023 15:45:39
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 8163 318
Fax:
Số công văn ủy quyền: