Trường Đại học Cần Thơ
Cập nhật:10/10/2019 08:26:12
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3832663
Fax: (0292) 3838474
Số công văn ủy quyền: 1456/TCDL-LH