Trường Đại học Phú Xuân
Cập nhật:31/08/2021 09:03:21
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, P. Phú Nhận, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (0234) 3845885
Fax:
Số công văn ủy quyền: