Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Cập nhật:25/08/2020 20:10:44
Địa chỉ: 236 Đuờng Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy Hà Nội
Điện thoại: (04) 3756 0745, 0 913535863
Fax:
Số công văn ủy quyền: 577/TCDL-LH