Trường Đại học Cửu Long
Cập nhật:16/02/2023 01:39:58
Địa chỉ: Quốc lộ 1A xã Phú Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703831155
Fax:
Số công văn ủy quyền: 1265/CV-TCDL-LH

 Trường Đại học Cửu Long ra thông báo về việc các khóa nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.

 

Trường Đại học Cửu Long ra thông báo số 1158/ĐHCL-TB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2022.

/dmdocuments/Files/86/File-dinh-kem.pdf