Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ
Cập nhật:02/06/2022 13:25:38
Địa chỉ: Số 47, KV3 Sông Hậu, Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại:
Fax:
Website: ctc.edu.vn
Số công văn ủy quyền: