Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: DƯƠNG VĂN HIỆU
Số thẻ: 224220203
Ngày hết hạn: 15/08/2027
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0397422593
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG VĂN PHÚC
Số thẻ: 133220391
Ngày hết hạn: 15/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0378628898
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯỜNG PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 214220109
Ngày hết hạn: 12/08/2027
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: thaoluong3103@gmail.com
Điện thoại: 0815208991
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
Số thẻ: 238220417
Ngày hết hạn: 11/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: nguyentam29052000@gmail.com
Điện thoại: 0337252150
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trịnh Quang Nhân
Số thẻ: 293220119
Ngày hết hạn: 11/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ:
Email: trinhquangnhan26@gmail.com
Điện thoại: 0867767741
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI ĐỨC TÂM
Số thẻ: 236220224
Ngày hết hạn: 09/08/2027
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: buiductam25091994@gmail.com
Điện thoại: 0822063858
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Tâm Anh
Số thẻ: 238220416
Ngày hết hạn: 09/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Letamanh17@gmail.com
Điện thoại: 0374717831
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN
Số thẻ: 245220236
Ngày hết hạn: 09/08/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: anhtuan06121999@gmail.com
Điện thoại: 0378530070
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ ĐÌNH SIN
Số thẻ: 275220362
Ngày hết hạn: 09/08/2027
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vodinhsin@gmail.com
Điện thoại: 0906.970 369
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỒNG VĂN DONG
Số thẻ: 133220386
Ngày hết hạn: 08/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0398680837
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Thị Huyền Anh
Số thẻ: 133220387
Ngày hết hạn: 08/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0936480518
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Miền
Số thẻ: 133220388
Ngày hết hạn: 08/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0333459666
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ MINH ĐỨC
Số thẻ: 133220389
Ngày hết hạn: 08/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
Số thẻ: 133220390
Ngày hết hạn: 08/08/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH HIỀN
Số thẻ: 275220361
Ngày hết hạn: 05/08/2027
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: nguyenminhhien1605@gmail.com
Điện thoại: 0392.321 945