Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: THẠCH NI SẾT
Số thẻ: 184230203
Ngày hết hạn: 25/05/2028
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0964736678
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CHẢO VĂN HỢI
Số thẻ: 110230109
Ngày hết hạn: 24/05/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0977726261
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÀNG SEO SỬ
Số thẻ: 210230119
Ngày hết hạn: 24/05/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0868349901
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ THẮM
Số thẻ: 210230118
Ngày hết hạn: 24/05/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0965686225
Thẻ Nội địa
Họ và tên: SÙNG THỊ LANG
Số thẻ: 210230117
Ngày hết hạn: 24/05/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: sunglang1991@gmail.com
Điện thoại: 0347054220
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN NGỌC
Số thẻ: 236180003
Ngày hết hạn: 23/05/2028
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: phonganvnh@gmail.com
Điện thoại: 0974358956
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ CÔNG HƯNG
Số thẻ: 236180005
Ngày hết hạn: 23/05/2028
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: vutuanhung.hdv@gmail.com
Điện thoại: 0941303291
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU VĂN TUẤN
Số thẻ: 236180008
Ngày hết hạn: 23/05/2028
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: luutuan0307@gmail.com
Điện thoại: 0912270065
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI VĂN DŨNG
Số thẻ: 133180325
Ngày hết hạn: 22/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Japanese
Email: Buivandunghy91@gmail.com
Điện thoại: 0961621791
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ NGỌC MAI
Số thẻ: 133180330
Ngày hết hạn: 22/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0942558869
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ XUÂN THẮNG
Số thẻ: 133180331
Ngày hết hạn: 22/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0964291334
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Tạ Văn Trọng
Số thẻ: 224230211
Ngày hết hạn: 22/05/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0363177314
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐÀO XUÂN VIÊN
Số thẻ: 245230250
Ngày hết hạn: 22/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: daovien.0511@gmail.com
Điện thoại: 0983063956
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HẢI CHÂU
Số thẻ: 245230251
Ngày hết hạn: 22/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhaichau27.5@gmail.com
Điện thoại: 0348227362
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ TIẾN SỸ
Số thẻ: 202230156
Ngày hết hạn: 19/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: Hoaluuly@gmail.com
Điện thoại: 0987250230