Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
Số thẻ: 284240221
Ngày hết hạn: 08/05/2029
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Ngoại ngữ:
Email: Maitourhbl@gmail.com
Điện thoại: 0396399065
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƠM
Số thẻ: 110240108
Ngày hết hạn: 07/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0979693122
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Ngô Đức Phong
Số thẻ: 151240132
Ngày hết hạn: 07/05/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Ngãi
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0797678976
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VIỆT TRUNG
Số thẻ: 292130257
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: viettrungtran1989@gmail.com
Điện thoại: 0984 363 877; 0902.641.579
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH THỊ CẨM TIÊN
Số thẻ: 292190803
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: dinhtien0801@gmail.com
Điện thoại: 0939.923.423
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ÔNG THỊ HOÀNG MY
Số thẻ: 164190118
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English, English
Email: hoangmydn85@gmail.com
Điện thoại: 0934654745
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN CHI
Số thẻ: 292241311
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthilanchi02022001@gmail.com
Điện thoại: 0707.964.556
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HỒ ĐỨC LONG
Số thẻ: 192240517
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English, English
Email: ng.h.d.long@gmail.com
Điện thoại: 0909.605.019
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THANH HIỀN
Số thẻ: 192240516
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: deltatravel.cantho@gmail.com
Điện thoại: 0949.667.439
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯỜNG VĂN THÔNG
Số thẻ: 214240003
Ngày hết hạn: 06/05/2029
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: luongthong85mc@gmail.com
Điện thoại: 0986299857
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Thị Ngần
Số thẻ: 106180127
Ngày hết hạn: 04/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email:
Điện thoại: 0362692293
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ VĂN ĐOÀN
Số thẻ: 183160141
Ngày hết hạn: 04/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: doan255@gmail.com
Điện thoại: 0908672969
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Dương Thị Thanh
Số thẻ: 220240131
Ngày hết hạn: 04/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ:
Email: thanh2872002@gmail.com
Điện thoại: 0387539254
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Dương Thị Châu
Số thẻ: 220240132
Ngày hết hạn: 04/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0362550613
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ THỊ THU TRANG
Số thẻ: 219240319
Ngày hết hạn: 04/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thái Nguyên
Ngoại ngữ:
Email: pbn.htng@gmail.com
Điện thoại: 0338.007.999