Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: AHMED MOHAMED
Số thẻ: 192230482
Ngày hết hạn: 13/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: mahirvietnam@gmail.com
Điện thoại: 0947.432.281
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VẠN CHÍ TÀI
Số thẻ: 292231218
Ngày hết hạn: 13/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tai91@gmail.com
Điện thoại: 0869.790.890
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TỪ VĂN THIỆN
Số thẻ: 192230481
Ngày hết hạn: 13/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tuvanthien18122000@gmail.com
Điện thoại: 0946.939.502
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN VĂN THƯỞNG
Số thẻ: 210230136
Ngày hết hạn: 12/09/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: thuongphan22557@gmail.com
Điện thoại: 0913126350
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÒ LỞ MẨY
Số thẻ: 210230135
Ngày hết hạn: 12/09/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: lmay32480@gmail.com
Điện thoại: 0886330902
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN VĂN TUYẾN
Số thẻ: 210230134
Ngày hết hạn: 12/09/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: conbotao2003@gmail.com
Điện thoại: 0377497366
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN QUỐC LUẬT
Số thẻ: 210230133
Ngày hết hạn: 12/09/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0325188386
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khang
Số thẻ: 117230180
Ngày hết hạn: 12/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0387977086
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ NGỌC CƯỜNG
Số thẻ: 272230181
Ngày hết hạn: 12/09/2028
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: dongoccuong358@gmail.com
Điện thoại: 0963321122
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH
Số thẻ: 133230484
Ngày hết hạn: 11/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 02216284180
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN XUÂN HIỂN
Số thẻ: 133230485
Ngày hết hạn: 11/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0358598894
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
Số thẻ: 133230486
Ngày hết hạn: 11/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0973679683
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGÔ XUÂN THÂN
Số thẻ: 133230487
Ngày hết hạn: 11/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0337009930
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG QUÂN KỲ
Số thẻ: 108180131
Ngày hết hạn: 08/09/2028
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0978060835
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC PHỤNG
Số thẻ: 145120158
Ngày hết hạn: 08/09/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: phungtourist@gmail.com
Điện thoại: 0948499345