Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: GIÀNG THỊ MỎ
Số thẻ: 210230146
Ngày hết hạn: 17/11/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0767462601
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG YẾN ANH
Số thẻ: 210230145
Ngày hết hạn: 17/11/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0981512863
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CAO THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238180346
Ngày hết hạn: 16/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Caohuong2501@gmail.com
Điện thoại: 0988928315
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: QUẢN QUỐC NHÂN
Số thẻ: 174150104
Ngày hết hạn: 16/11/2028
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email: quanquocnhan@yahoo.com
Điện thoại: 0903771153
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đặng Trí Thành Khuê
Số thẻ: 151230127
Ngày hết hạn: 16/11/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ngãi
Ngoại ngữ: English
Email: thanhkhue2941@gmail.com
Điện thoại: 0972785059
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Võ Văn Mạnh
Số thẻ: 151230128
Ngày hết hạn: 16/11/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ngãi
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0935889443
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN PHẠM HỒ THÙY DUNG
Số thẻ: 158230167
Ngày hết hạn: 16/11/2028
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English
Email: ziahgase@gmail.com
Điện thoại: 0843747344
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ TẤN ĐỨC
Số thẻ: 275120175
Ngày hết hạn: 15/11/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: ducgo@gmail.com
Điện thoại: 0931.012 979
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ VI MINH QUÂN
Số thẻ: 275230382
Ngày hết hạn: 15/11/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vuviminhquan@gmail.com
Điện thoại: 0937.512 869
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀM QUANG THÔNG
Số thẻ: 133180329
Ngày hết hạn: 13/11/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email:
Điện thoại: 0993831529
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thành Ngọc
Số thẻ: 124230359
Ngày hết hạn: 13/11/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Laotian , Laotian
Email: thanhngoc2601@gmail.com
Điện thoại: 0826026991
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Số thẻ: 238230468
Ngày hết hạn: 13/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hangdl87@gmail.com
Điện thoại: 0947788936
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN KHƯƠNG THẮNG
Số thẻ: 145230300
Ngày hết hạn: 13/11/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: tkthangesi@gmail.com
Điện thoại: 0905115789
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THUẬT
Số thẻ: 275230381
Ngày hết hạn: 13/11/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: nguyendinhthuat@dntu.edu.vn
Điện thoại: 0901.613 868
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LĂNG ĐỨC HÒA
Số thẻ: 175230165
Ngày hết hạn: 13/11/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English, English
Email: langduchoa@gmail.com
Điện thoại: 0911.035 353