Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trần Thị Như Ngọc
Số thẻ: 286230196
Ngày hết hạn: 10/11/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ:
Email: nhungoctran0805@gmail.com
Điện thoại: 0903021291
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ MAI HƯƠNG
Số thẻ: 131150301
Ngày hết hạn: 09/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: maihuong17277@gmail.com
Điện thoại: 0913030675
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ TRẦN THIẾT
Số thẻ: 131180027
Ngày hết hạn: 09/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: vutranthiet1993@gmail.com
Điện thoại: 0978440856
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Ngô Trung Tuấn
Số thẻ: 286230195
Ngày hết hạn: 09/11/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ:
Email: ngotrungtuan08032001@gmail.com
Điện thoại: 0764753281
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Vương Văn Tiến
Số thẻ: 204230164
Ngày hết hạn: 09/11/2028
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email: tienvv6892@gmail.com
Điện thoại: 0838993889
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM ĐỨC NAM
Số thẻ: 136150129
Ngày hết hạn: 08/11/2028
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Russian, English, English
Email: ducnam.ulis@gmail.com
Điện thoại: 0974473375
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trương Viết Xuân
Số thẻ: 274230220
Ngày hết hạn: 08/11/2028
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ:
Email: vietxuantravel@gmail.com
Điện thoại: 0974180400
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI TRUNG HIẾU
Số thẻ: 110180102
Ngày hết hạn: 07/11/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email: buitrunghieulc@gmail.com
Điện thoại: 01647287463
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ HUY DƯƠNG
Số thẻ: 136180142
Ngày hết hạn: 07/11/2028
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English, English
Email: duongvu55@gmail.com
Điện thoại: 0968388086
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM NGỌC MINH
Số thẻ: 264230145
Ngày hết hạn: 06/11/2028
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: phamminhdulich@gmail.com
Điện thoại: 0932657086
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI NGỌC GIANG
Số thẻ: 192120131
Ngày hết hạn: 03/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English, English
Email: buingocgiang@gmail.com
Điện thoại: 0976868465
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HÒA
Số thẻ: 292150442
Ngày hết hạn: 03/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huuhoatatatravel@gmail.com
Điện thoại: 0939732722
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ LINH
Số thẻ: 192170280
Ngày hết hạn: 03/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0373.030.664
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐÔNG
Số thẻ: 292231247
Ngày hết hạn: 03/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thanhdong02@gmail.com
Điện thoại: 0784.214.702
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH ANH THƯ
Số thẻ: 292231246
Ngày hết hạn: 03/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huynhthucm2542001@gmail.com
Điện thoại: 0949.482.322