Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Đặng Trường Giang
Số thẻ: 270230123
Ngày hết hạn: 08/09/2028
Nơi cấp thẻ: Bình Phước
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0866898687
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trương Hạ Linh
Số thẻ: 238230462
Ngày hết hạn: 07/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0964836041
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH THỊ LAT
Số thẻ: 264230144
Ngày hết hạn: 07/09/2028
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: kieuoanhk25@gmail.com
Điện thoại: 0383748375
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI XUÂN TÚ
Số thẻ: 242150144
Ngày hết hạn: 06/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Tĩnh
Ngoại ngữ:
Email: xuantuka86@gmail.com
Điện thoại: 0973879891
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ HÒA
Số thẻ: 275170273
Ngày hết hạn: 06/09/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: hoatran.taydoxanh@gmail.com
Điện thoại: 0916.503 533
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ KIM SỸ
Số thẻ: 275170274
Ngày hết hạn: 06/09/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: ceo.legendtravel@gmail.com
Điện thoại: 0909.803 801
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THẾ BẢO
Số thẻ: 192180293
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English, English
Email: phamthebao189@gmail.com
Điện thoại: 0974.873.505
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC DŨNG
Số thẻ: 292180698
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenquocdunghdv@gmail.com
Điện thoại: 0933.744.833
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY TRANG
Số thẻ: 192180304
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: thuytrang010894@gmail.com
Điện thoại: 0769.603.527
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN QUANG KHÁNH
Số thẻ: 192230479
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tranquangkhanhnb@gmail.com
Điện thoại: 0985.787.151
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CAO THỊ HỒNG THI
Số thẻ: 192230480
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: hongthi2001@gmail.com
Điện thoại: 0397.229.597
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TÂN PHAN GIA BẢO
Số thẻ: 292231211
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: giabao94@gmail.com
Điện thoại: 0888.199.961
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN NHẬT DUY
Số thẻ: 292231212
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: pndclub02@gmail.com
Điện thoại: 0789.654.646
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 292231213
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: cuongrooney1988 @gmail.com
Điện thoại: 0964.386.396
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ NGÂN
Số thẻ: 292231214
Ngày hết hạn: 05/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tranthimyngan.12cxm@gmail.com
Điện thoại: 0398.451.527