Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HÀ DUY CẢNH
Số thẻ: 133240497
Ngày hết hạn: 04/05/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0365948697
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐẶNG LÂM
Số thẻ: 164190117
Ngày hết hạn: 03/05/2029
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English, English
Email: danglam1989@gmail.com
Điện thoại: 0905698683
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ THỊ CẨM TÚ
Số thẻ: 183100111
Ngày hết hạn: 03/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0908866701
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Ngô Xuân Cành
Số thẻ: 211240129
Ngày hết hạn: 03/05/2029
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915603568
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN TRUNG LONG
Số thẻ: 162190141
Ngày hết hạn: 02/05/2029
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0915523947
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TỪ CÔNG NỮ DOXINI
Số thẻ: 158240176
Ngày hết hạn: 02/05/2029
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English
Email: roxinytu@gmail.com
Điện thoại: 0963474997
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hứa thị thu Hà
Số thẻ: 120240219
Ngày hết hạn: 29/04/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0398534020
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NAM
Số thẻ: 233160124
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978457146
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐÔ
Số thẻ: 133190353
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Japanese, Japanese
Email: Thanhdo154@gmail.com
Điện thoại: 0384150490
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN
Số thẻ: 136100101
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English, English
Email: kientour44@gmail.com
Điện thoại: 0988867555
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN HÙNG
Số thẻ: 142190160
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hà Tĩnh
Ngoại ngữ: Thai, Thai
Email: hungnguyennh.2011@gmail.com
Điện thoại: 032 724 7525
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO ANH TUẤN
Số thẻ: 142190162
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hà Tĩnh
Ngoại ngữ: English
Email: tuan0941175111
Điện thoại: 0981 233 000
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM NGỌC KHOA
Số thẻ: 186100126
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0907944164
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hợi
Số thẻ: 102240156
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ: English, Chinese
Email: thuhoinvhg@gmail.com
Điện thoại: 0916818983
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ VĂN ĐÔ
Số thẻ: 133240496
Ngày hết hạn: 26/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 03556900269