Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Diệu Linh
Số thẻ: 238230467
Ngày hết hạn: 10/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Ledieulinh0111@gmail.com
Điện thoại: 0367022394
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trịnh Tiến Anh
Số thẻ: 238230466
Ngày hết hạn: 05/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: trinhtienanh1612@gmail.com
Điện thoại: 0942789068
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN ĐÀO THANH TÂN
Số thẻ: 272230182
Ngày hết hạn: 05/10/2028
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: thanhtan0270@gmail.com
Điện thoại: 0846006103
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trần Thị Nhàng
Số thẻ: 267230103
Ngày hết hạn: 29/09/2028
Nơi cấp thẻ: Đắc Nông
Ngoại ngữ:
Email: daknongquetoi@gmail.com
Điện thoại: 0988313629
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM TIẾN CƯƠNG
Số thẻ: 231180035
Ngày hết hạn: 28/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: cuongdulich.vnn@gmail.com
Điện thoại: 0917521263
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÒE
Số thẻ: 133180333
Ngày hết hạn: 28/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English, English
Email: Hoehoe10487@gmail.com
Điện thoại: 0904545158
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Đỗ Thị Hương
Số thẻ: 208230142
Ngày hết hạn: 28/09/2028
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email: dothihuong.gv13@gmail.com
Điện thoại: 0967656156
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO THỊ TÌNH
Số thẻ: 133230489
Ngày hết hạn: 28/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0961190994
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ NHƯ HUYỀN
Số thẻ: 283230264
Ngày hết hạn: 28/09/2028
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: huyen0937339787@gmail.com
Điện thoại: 0986440706
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ MINH NHẬT
Số thẻ: 283230265
Ngày hết hạn: 28/09/2028
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: nhatitc@gmail.com
Điện thoại: 0865604690
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Số thẻ: 217180151
Ngày hết hạn: 27/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978422163
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lò Hồng Sơn
Số thẻ: 111230121
Ngày hết hạn: 27/09/2028
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0962195348
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ KIỀU OANH
Số thẻ: 192180335
Ngày hết hạn: 26/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lethikieuoanh07@gmail.com
Điện thoại: 0905895299
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN PHÚ
Số thẻ: 192230485
Ngày hết hạn: 26/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tranphu2609@gmail.com
Điện thoại: 0777.891.100
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN
Số thẻ: 292231220
Ngày hết hạn: 26/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0948.183.727