Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: DƯƠNG VĂN TÀI
Số thẻ: 275190311
Ngày hết hạn: 30/05/2029
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: dulich.ckjourney@gmail.com
Điện thoại: 0898.655 968
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Hương
Số thẻ: 220240133
Ngày hết hạn: 30/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ:
Email: lehuongnhi1995@gmail.com
Điện thoại: 0963965242
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ ĐĂNG KHÁNH
Số thẻ: 275240394
Ngày hết hạn: 30/05/2029
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: khanhha270820@gmail.com
Điện thoại: 0969.926 937
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ YẾN
Số thẻ: 231180046
Ngày hết hạn: 29/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: tranthiyen88@gmail.com
Điện thoại: 0837611919
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRIỆU QUANG LINH
Số thẻ: 208240143
Ngày hết hạn: 29/05/2029
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0367543749
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Số thẻ: 238240479
Ngày hết hạn: 29/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919056991
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Minh Thắm
Số thẻ: 158240178
Ngày hết hạn: 29/05/2029
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English
Email: nmtham111@gmail.com
Điện thoại: 0905524254
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Số thẻ: 292160467
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhaidanghdv@gmail.com
Điện thoại: 0399.639.632
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: THẠCH PHOL
Số thẻ: 192160208
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: Cambodian, Cambodian
Email: thachphol88@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0937.900.682
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN ĐẠI LỢI
Số thẻ: 192180302
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English, English
Email: nguyendailoi9119@gmail.com
Điện thoại: 0918.500.901
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ HOÀNG THANH
Số thẻ: 292190762
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: saigontaydotourist@gmail.com
Điện thoại: 0939.926.859
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN LÊ KHÁNH
Số thẻ: 292190779
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tranlekhanh1997@gmail.com
Điện thoại: 0353.247.871
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI
Số thẻ: 292190784
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvantai@gmail.com
Điện thoại: 0968.877.705
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ VŨ PHƯƠNG
Số thẻ: 292190793
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: vuphuong.ngo@gmail.com
Điện thoại: 0919.842.188
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trần Thị Kim Cúc
Số thẻ: 145190246
Ngày hết hạn: 28/05/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: kimcuctran201280@gmail.com
Điện thoại: 0922799789