Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CHÂU QUANG ĐIỀN
Số thẻ: 183100112
Ngày hết hạn: 03/06/2029
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English, Russian
Email: cqdien@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0913886086
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN NGỌC TUYỀN
Số thẻ: 183180153
Ngày hết hạn: 03/06/2029
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: tntuyen29@gmail.com
Điện thoại: 0972316052
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN THỊ MỸ XUYÊN
Số thẻ: 292241315
Ngày hết hạn: 03/06/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: xuyenxiri@gmail.com
Điện thoại: 0943.326.561
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ NGỌC HÂN
Số thẻ: 292241316
Ngày hết hạn: 03/06/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hnhan260702@gmail.com
Điện thoại: 0868.350.418
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Số thẻ: 277240294
Ngày hết hạn: 03/06/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvokhanhhuyen@gmail.com
Điện thoại: 0937885389
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Nga
Số thẻ: 124190316
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: French
Email: hangnga.ulis@gmail.com
Điện thoại: 0983441565
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hồ Thị Bắc
Số thẻ: 124190317
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0971490356
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TÔ THỊ VIỆT HÀ
Số thẻ: 133160318
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0906182832
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN TỨ
Số thẻ: 136100102
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English, English
Email: lemontree939789@gmail.com
Điện thoại: 0944939789
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ĐỨC KHẢ
Số thẻ: 236130152
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: khaitascotour@gmail.com
Điện thoại: 0918051689
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ QUỐC CƯỜNG
Số thẻ: 138190159
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English, Korean
Email:
Điện thoại: 0387700272
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TẤN
Số thẻ: 110240111
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0963502999
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
Số thẻ: 110240110
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0984191666
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ TRANG
Số thẻ: 210240111
Ngày hết hạn: 31/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0985204906
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THUẬN
Số thẻ: 124180312
Ngày hết hạn: 30/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0964554827