Tổng cục Du lịch có văn bản gửi tới các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, mời tham gia Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi năm 2010.
Tổng cục Du lịch có văn bản yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện việc cấp, đổi thẻ cho Hướng dẫn viên, thực hiện thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL và thông tư số 48/2010/TT-BTC. Yêu cầu việc cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên phải được hoàn thất trong tháng 8/2010. Từ 1/9/2010, các thẻ hướng dẫn viên du lịch cũ (bằng giấy) không còn giá trị sử dụng.
Hiện nay có thêm 3 cơ sở được TCDL ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch là những cơ sở sau :
Được sự ủy quyền của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 324/TCDL-LH ngày 29/04/2010, Viện Đại học Mở Hà Nội là đơn vị được Tổng cục giao cho tổ chức các kỳ kiểm tra và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho những người có nhu cầu xin cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch ở khu vực phía Bắc
Được sự ủy quyền của Tổng cục Du lịch Việt Nam trong công văn số 291/TCDL-LH ngày 16/04/2010, Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn(Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch đợt I năm 2010 cho các đối tượng có nhu cầu được cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế
Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch thông báo, tính đến ngày 01/03/2010, đã có 8 cơ sở đào tạo trên cả nước được TCDL ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và kiểm tra ngoại ngữ. Danh sách cụ thể như sau:
Nhằm tiếp tục thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam trong mùa cao điểm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3388/BVHTTDL-TCDL ngày 07 tháng 10 năm 2009 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kéo dài thời hạn miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch tham gia Chương trình “Ấn tượng Việt Nam”.
Danh sách các cơ sở đào tạo được Tổng cục Du lịch ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và kiểm tra ngoại ngữ
Thông báo: V/v Tổ chức kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế  năm 2009
Sáng 10/6/2009 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã khai mạc lớp “Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch trên mạng Internet” cho 46 học viên là những cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch đến từ 26 Sở VHTT&DL các tỉnh phía Bắc.
Sáng 4/6/2009 tại Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch đã khai mạc lớp tập huấn sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch trên mạng Internet cho cán bộ quản lý du lịch các sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung. Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch chủ trì lớp tập huấn này.
Từ ngày 17 - 24/4/2009, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức 1 đoàn gồm lãnh đạo 7 tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung cùng hơn 20 doanh nghiệp lữ hành tham gia Chương trình xúc tiến du lịch đường bộ (caravan) 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Thái Lan.