Ngày 30/6/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 523/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2023.
Ngày 23/6/2023, trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang ra Công văn số 01/CĐDLNT-ĐT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 7 năm 2023.
Ngày 23/6/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0706/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 20/6/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 240/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 16/6/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 98/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 7 năm 2023.
Ngày 09/6/2023, Đại học Duy Tân ra thông báo số 591/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2023.
Ngày 26/5/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Huế ra công văn số 128/CĐDLH-BDXTVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.tháng 6 năm 2023.
Ngày 30/5/2023, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 215/CV-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2023.
Ngày 16/5/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0205/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 23/5/2023, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 569/TB-ĐHKB ra thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 5 năm 2023.
Ngày 17/5/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 213/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 13/5/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 1292/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2023.
Ngày 10/5/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 297/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2023.
Ngày 04/5/2023, Trường Đại học Huế ra công văn số 660/ĐHH-TDL về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 25/4/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 188/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.