Thay đổi tên Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thành Trường Cao đẳng nghề Văn Lang

Cập nhật:21/06/2019 15:22:25
Xét thông báo của Trường Cao đẳng Văn Lang tại Công văn số 136/CV-CĐVL ngày 10/6/2019 và Công văn số 90/CV-CĐVL ngày 25/4/2019 về việc thay đổi tên Trường và mẫu dấu

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch