Tổng cục du lịch trả lời Sở VHTTDL Bắc Giang về việc chứng chỉ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp

Cập nhật:11/07/2019 09:15:23
Ngày 08/7/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 955/TCDL-LH trả lời Sở VHTTDL Bắc Giang về việc chứng chỉ ngoại ngữ  do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm