Trường Đại học Văn hóa Tp Hồ Chí Minh
Cập nhật:14/11/2016 09:39:11
Địa chỉ: 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM
Điện thoại: 0918 810 969, 0972.972.362
Fax:
Số công văn ủy quyền: 101/TCDL-LH