Trường Cao đẳng Duyên Hải
Cập nhật:31/12/2021 11:09:04
Địa chỉ: 156/109 Trường Chinh, cụm Công nghiệp Đồng Hòa, P. Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3778225
Fax:
Số công văn ủy quyền: