Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị (Hà Nội)
Cập nhật:18/01/2017 09:42:30
Địa chỉ: Lô 1-4, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Website:
Số công văn ủy quyền: 29/TCDL-LH