Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trần Thị Cường
Số thẻ: 138220184
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email: Chodilahanhphuc@gmail.com
Điện thoại: 0974366197
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
Số thẻ: 138220185
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0962225596
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lường Thị Oanh
Số thẻ: 138220186
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0975496352
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đoàn Thị Thuỷ
Số thẻ: 138220187
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email: Doanthithuy1969bd@gmail.com
Điện thoại: 0968036901
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Ngọc Sơn
Số thẻ: 138220188
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0966533758
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đỗ Văn Hiền
Số thẻ: 138220189
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email: 1986vanhien@gmail.com
Điện thoại: 0384637012
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lò Văn Tuyến
Số thẻ: 238220424
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Lovantuyen01@gmail.com
Điện thoại: 0963643500
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Dung
Số thẻ: 238220425
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0943873224
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ NHƯ Ý
Số thẻ: 145220277
Ngày hết hạn: 05/09/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0326289354
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI PHI HÙNG
Số thẻ: 277170212
Ngày hết hạn: 31/08/2027
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: thanhtinhtam.1987@gmail.com
Điện thoại: 0909366680
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU NGỌC NAM
Số thẻ: 224220205
Ngày hết hạn: 31/08/2027
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: luungocnam2234@gmail.com
Điện thoại: 0944682234
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Số thẻ: 238220423
Ngày hết hạn: 30/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Buihientx@gmail.com
Điện thoại: 0916030689
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Số thẻ: 238220422
Ngày hết hạn: 26/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Nguyenthuong1909@gmail.com
Điện thoại: 0355769905
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trần Thanh Tú
Số thẻ: 177220179
Ngày hết hạn: 26/08/2027
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ: English
Email: tranthanhtuvt0201@gmail.com.
Điện thoại: 0934673844
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 183220162
Ngày hết hạn: 26/08/2027
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0944656096