Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TUẤN
Số thẻ: 292221038
Ngày hết hạn: 25/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tuan999p@gmail.com
Điện thoại: 0373355422
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN NHI
Số thẻ: 292221035
Ngày hết hạn: 24/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0971756498
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ TẤN AN
Số thẻ: 292221036
Ngày hết hạn: 24/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: letanan01022000@gmail.com
Điện thoại: 0962720841
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ ANH THƯ
Số thẻ: 292221037
Ngày hết hạn: 24/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984692596
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Số thẻ: 275160247
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvanchienk36@gmail.com
Điện thoại: 0868.060 262
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THÀNH
Số thẻ: 292221028
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nugyenquocthanh147589@gmail.com
Điện thoại: 0346132158
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH BẢO TRÂN
Số thẻ: 292221029
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: baotran79huynh@gmail.com
Điện thoại: 0896642085
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TẤN THANH
Số thẻ: 292221030
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyentanthanh1984@gmail.com
Điện thoại: 0909288067
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN
Số thẻ: 292221031
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huyentran2000@gmail.com
Điện thoại: 0971435720
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM SÀ KHA
Số thẻ: 292221032
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: kha83@gmail.com
Điện thoại: 0939729645
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG
Số thẻ: 292221033
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962950329
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NUÔI
Số thẻ: 292221034
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: vothithuthao295@gmail.com
Điện thoại: 0355791957
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: KIM THANH ĐI
Số thẻ: 192220438
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: diwit555@gmail.com
Điện thoại: 0369666072
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Phạm Thị Hương Lý
Số thẻ: 138220183
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: Phamhuongly1984@gmail.com
Điện thoại: 0944606828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Hoàng Thị Bảy
Số thẻ: 238220421
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0968227456