Công văn số 1468 về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Cập nhật:12/12/2016 17:02:09
Kính gửi: Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương

   Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu được đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn, đáp ứng nhu cầu xin cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch, từ năm 2009 tới nay, Tổng cục Du lịch đã ủy quyền cho 53 cơ sở đào tạo trên cả nước triển khai việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Trong đó, 01 trường được ủy quyền tổ chức các kỳ kiểm tra nghiệp vụ và đào tạo ngắn hạn, 52 trường trường được ủy quyền tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn).

Nội dung chi tiết Công văn xem tại file đính kèm.

 

Nguồn: TCDL