Công văn triển khai quản lý hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017

Cập nhật:09/02/2018 17:33:44
Ngày 27/10/2017, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1342/TCDL-LH về việc triển khai quản lý hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017.  

Chi tiết công văn trong file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch