Công văn hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch

Cập nhật:12/02/2018 09:05:56
Ngày 8-2-2018, Tổng cục Du lịch ra công văn số 120/TCDL-LH về việc hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành phố.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch